MCM Cleaning

Geen succes zonder MCM Cleaning!

Waarom gevelreiniging?

De meest geziene vorm van vieze gevels is graffiti op de gevel. Dit is een werkelijke ramp en roept op tot nog meer graffiti op je wanden. Gevelreiniging biedt hier de beste uitkomst, graffiti verwijderen is een relatief simpele klus. Daarnaast zijn er nog meer vormen van vervuiling. Hierbij moet je denken aan organische en atmosferische vervuiling, het vuil dat uit de natuur en van menselijke vervuiling komt. Meestal gaat het hier om (zure) regen, wind en uitlaatgassen. Al deze factoren hebben een negatieve invloed op de wanden van  je pand. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er mos gaat gaat groeien op je gevel, bij vorst zal dit uitzetten en dat veroorzaakt dan weer vorstschade dat letterlijk de gevels kan doen scheuren  Er zijn verschillende manieren om de gevelreiniging uit te voeren, hieronder worden verschillende vormen toegelicht.